Arkitekterna

 

Lena Rosén

Arkitekt SAR/MSA

Verksam sedan 1969

 Utbildning:

Arkitektur, LTH 1965-69

Byggnadsvård, CTH 1984-85

 

 

Sanna Rosén Östheden

Arkitekt

På kontoret sedan 2007

 Utbildning:

Bildkonst, Bornholms folkhögskola 1996-97

Måleri, Stieglitz högskola för konst och design, St. Petersburg vt. 1998

Vävning, Åsa Folkhögskola vt. 2009

Färg och Form, Åsa folkhögskola 2009-10

Arkitektur, CTH 2010-2013

Trädgårdsdesign, Sommenbygdens folkhögskola ht. 2020